Lập trình

Lập trình

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

[Viết game Pacman] Game pacman bằng C++ Tut 2 – Xây dựng map

  

  Ở bài lần trước ta đã nêu ý là coi màn hình là một mảng 2 chiều, nên ta đã tạo class xoay quang đối tượng matrix đó.

Trước hết ta nhìn code lại code của file header:

class Matrix
{
private:
       int matrix[XMAX + 3][YMAX + 3];
       ToaDo pacman;
       computer m_com1, m_com2, m_com3, m_com4;
public:
       Matrix();
       ~Matrix();
       void drawMatrix();
       void updateMatrix();
       void creatMap();
       void completeMap();
       void controlPacman();
       void drawScore();
       void checkWin();
       inline void checkLost();
       void veLive();

       // Computer
       void initComputer();
       void moveComputer1();
       void moveComputer2();
       void moveComputer3();
       void moveComputer4();

       void moveComputers();
       void restoreCell(int x, int y);
};

I, Trước hết ta làm một vài thao tác trong hàm khởi tạo gồm:
 + Sử dụng hàm resizeConsole(int, int) trong thư viện GameLib.h mà ta đã tạo ở tut 1.

       resizeConsole(1000, 800);

 + Cài các giá trị mặc định cho các phần tử trong mảng 2 chiều là SPACE (0) – tức là lúc mới vào, mọi điểm trên map đều là dấu châm mà pacman có thể ăn để tăng điểm.

       for (int i = 0; i <= XMAX; i++){
              for (int j = 0; j <= YMAX; j++){
                     matrix[i][j] = SPACE;
              }
       }

+ Dĩ nhiên ta tạo tường (WALL ) để pacman không đi ra khỏi map:
 Tạo tường thì ta tạo cả trên và dưới:
       for (int i = 0; i <= XMAX; i++){
              matrix[i][YMIN] = matrix[i][YMAX] = WALL;
       }

       for (int i = 0; i <= YMAX; i++){
              matrix[XMIN][i] = matrix[XMAX][i] = WALL;
       }
Như vậy trên mảng biểu diễn màn hình đã có tường.

Bước tiếp theo ta cần thiết lập tọa độ ban đầu của pacman trong mảng, và Score (điểm), mạng sống (live) :

       pacman.x = XMAX - 1;
       pacman.y = YMAX - 1;

       matrix[pacman.x][pacman.y] = 2;
       pacman.Score = 0;
       pacman.live = 3;

Như vậy thật dễ dàng hoàn tất hàm khởi tạo Matrix().

II. Cài đặt hàm drawMatrix()
            Ở trên ta đã cài đặt xong các giá trị của mảng matrix, cái mà nó biểu diễn toàn bộ màn hình chơi. Vậy biểu diễn trên mảng thì ta cũng phải vẽ ra màn hình cái mà mảng đã biểu diễn cho nó chứ.
Vậy ta cùng làm việc trong hàm drawMatrix(), tức là hàm trung chuyển từ mảng ra màn hình.

            Như ta đã lên ý tưởng, mảng matrix biểu diễn cho màn hình các đối tượng sau: dấu “.”, cái này khi PacMan ăn thì sẽ tăng điểm lên; tường (WALL) , pacman và dấu trắng (dấu cách). Như vậy để biểu diễn tường, pacman, màu tường, màu pacman ta cần khai báo các hằng sau:


       const int X0 = 20;
       const int Y0 = 15;
       const char wall = 219;
       const int colorWall = 9;
       const int colorScore = 13;
       const char pacman = 2;
       const char colorPacman = 11;


Ở đâu ta không được nhầm lẫn giữa X0, Y0 ở đây với XMIN và YMIN ở file header. Nó khác nhau ở chỗ: XMIN và YMIN là biểu diễn cột và dòng nhỏ nhất của mảng matrix còn X0 và Y0 biểu thị tung độ và hoành độ nhỏ nhất để biểu diễn các đối tượng ra màn hình chính:
            Ví dụ: Khi pacman có tung độ x, y thì ta gotoxy(XMIN + x, YMIN + y); rồi vẽ đối tượng này.

X0 và Y0 có công dụng duy nhất là làm cho map cân xứng và hợp lý hơn ở trên console.

 Ta khai báo wall = 219 là “chất liệu” xây dựng ra cái tường, khi đến tọa độ của tường ta in cái kí tự có mã ASCII là 219 ra ; colorWall là màu của tường. colorScore = 13 là màu của điểm Score (cái score: XX mà bạn thấy ở hình đầu đó). Pacman = 2 tương tự như wall = 219, pacman này dùng làm “chất liệu” để vẽ Pacman ra màn hình, colorPacman là màu mà ta muốn biểu trị pacman.

            Như vậy ở đây ta phải dùng hàm gotoxy(int x, int y) và textcolor(int mau) đưa con trỏ đên vị trí (x, y)  và thay đổi màu vẽ thành màu có số hiệu mau. Hai hàm trên ta đã khai báo và cài đặt ở thư viện GameLib.h, như vậy khi cài đặt các hàm trong file Matrix.cpp ta cần include file GameLib.h vào.

            Ok, giờ là bước quan trọng nhất, ta vẽ mảng matrix ra màn hình:


       for (int i = XMIN; i <= XMAX; i++){
              for (int j = YMIN; j <= YMAX; j++){

                     gotoxy(i + X0, j + Y0);

                     if (matrix[i][j] == SPACE){
                           textcolor(colorScore);
                           std::cout << ".";
                     }

                     if (matrix[i][j] == 1){
                           textcolor(colorWall);
                           std::cout << wall;
                     }

                     if (matrix[i][j] == 2){
                           textcolor(colorPacman);
                           std::cout << pacman;
                     }
                     if (matrix[i][j] == -1){
                           std::cout << " ";
                     }
              }
       }
            Như thông lệ, ta cần 2 vòng for để truy xuất hết các giá trị phần tử của matrix.  Các giá trị SPACE (0), 1, 2, -1 trong mảng tượng trưng cho dấu ‘.’ ; tường; pacman; và dấu cách trên màn hình.

III, Tạo map với creatMap()
            Nếu để map như đã cài đặt ban đầu trong hàm khởi tạo thì không có gì là thú vị cả, ta cần map có nhiều tường hơn. Muốn như vậy thật dễ dàng, ta chỉ cần thêm vào trong mảng matrix là sau đó sử dụng drawMatrix() là đã có một map đẹp theo ý muốn.

      
       for (int i = YMIN + 5; i <= YMIN + 17; i++){
              matrix[5][i] = 1;
              matrix[10][i] = 1;
              matrix[15][i] = 1;
              matrix[20][i] = 1;
              matrix[25][i] = 1;
       }

       for (int i = XMIN + 5; i <= XMIN + 25; i++){
              matrix[i][YMAX - 10] = matrix[i][YMAX - 7] = matrix[i][YMAX - 3] = 1;
       }
}

Với các giá trị đầu của i và j bạn có thể thay đổi theo ý của các bạn để được một map theo ý của các bạn.

Vậy đã xong creatMap(), giờ ta chỉ cần in nó ra màn hình là xong. Để cho gọn ta dùng thêm hàm completeMap() gồm:

void Matrix::completeMap(){
       creatMap();
       drawMatrix();
}

            Để tạo map và vẽ map luôn.
Như vậy việc tạo map đã xong, tiếp theo ta cần làm là điều khiển Pacman. Hẹn gặp các bạn ở tut sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

3 nhận xét:

 1. bài viết rất hay
  bạn có thể hướng dẫn tiếp game pacman được không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm, đây là động lực rất lơn cho minh. Đồng thơi mình xin lỗi vì không update được tut tiếp một cách nhanh chóng. Mình sẽ update trong thời gian gần nhất. :)

   Xóa
  2. bạn có thể hướng dẫn tiếp được không ạ !

   Xóa