Lập trình

Lập trình

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

[Kĩ thuật lập trình cơ bản] - Viết chương trình báo thức bằng C++

Dưới đây là code của chương trình báo thức đơn giản viết bằng C++ cho các bạn mới bắt đầu lập trình.

Chương trình cho phép bạn nhập h giờ p phút s giây sau se hẹn bắng một đoạn beep kêu liên tục cho đến khi nào dừng
đây là code :

#include <iostream>
#include <time.h> // Cho phép dùng time()
#include <Windows.h>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main(){
int t0 = time(0);
int h, p, s;
cout << "Gio Phut Giay : ";
cin >> h >> p >> s;

int t = h*60*60 + p*60 + s;

while(1){
int t1 = time(0); (xem thêm trên cplusplus.com)

if(t1-t0 == t){
int k = 0;
while(!kbhit()){
Beep(500, 200 + k); // trong wINDOWs.h 
Sleep(100);
k += 20;
if(k > 300){
k = 0;
}
}

break;
}
}
return 0;
}


Cảm ơn các bạn đã xem.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét